Over AdBlue®

Wat is AdBlue®?

AdBlue® is een ureum-oplossing die in een afzonderlijke tank wordt meegenomen. Het maakt de uitlaatgassen minder schadelijk. Door de ureum in de hete uitlaatgassen te spuiten, worden de stikstofoxiden omgezet in stikstof en water.

Het is dus geen brandstof en ook geen gevaarlijke stof volgens de vervoerswetgeving (ADR). Wel is het een bodembedreigende vloeistof.

Het is verkrijgbaar via veel tankstations aan de rijksweg door heel Europa, maar kan ook op eigen terrein worden opgeslagen en helpt u te voldoen aan de Europese emissienorm.

AdBlue® is een in water oplosbare vloeistof, speciaal ontwikkeld om uitlaatgassen te behandelen en ervoor te zorgen dat voertuigen voldoen aan de emissienorm. De meerderheid van zware bedrijfswagens die voldoen aan de Euro 4, 5 en 6 wetgeving gebruiken het.

Naast de vrachtwagens, tractoren, landbouwmachines en grondverzetmachines zijn er ook steeds meer personenauto’s die het gaan gebruiken.

De opslag van AdBlue® kan bij sommige Gemeenten als discussiepunt worden gezien.
De oorzaak hiervan is dat men niet precies weet wat het is en daarom wordt er bij veel Gemeenten en Milieudiensten anders mee omgegaan.
Vele mensen behandelen het als een brandstof, denken dat het direct bij de diesel wordt getankt voor een schonere verbranding, maar dit klopt niet. Als het dan niet gezien wordt als een brandstof, dan is het toch zeker wel een gevaarlijke stof? Nee, ook dat is dus niet het geval!

Bron,onder andere : nederlands.air1

Wetgeving: InfoMil (zoek op AdBlue)

Waarom Dubbelwandig?

Meerdere AdBlue® gebruikers denken dat ze bij gebruik van een 1.000 liter AdBlue® IBC (zo’n witte met een stalen kooi) geen lekbak hoeven te plaatsen. Veel medewerkers van het bevoegd gezag weten dat AdBlue® een bodembedreigende vloeistof is en een olie-vetafscheider geen AdBlue® vasthoudt als de IBC gaat lekken. Hierdoor stroomt Adblue® door de afscheider in het afvalwater systeem/riool en dat is ongewenst. Hierdoor wordt meestal een IBC opvangbak verplicht gesteld.

Koop/huur je een 1.000 liter AdBlue® IBC (zo’n witte met een stalen kooi) voor een X bedrag, zeg € 300,-, en je koopt een pompsetje voor € 400,- dan heb je al € 700,- uitgegeven. Als hier dan nog een opvangbak bij moet (wat vaak geëist wordt) komt het totaalbedrag als snel richting € 1.000,- excl. BTW en dan heb je nog maar een enkelwandige opslag met alle nadelen van dien (wat dus eigenlijk niet eens aan de juiste eisen voldoet).

In onze gedachten kunt u dus beter investeren in een stevige dubbelwandige Tank geschikt voor AdBlue®. Tevens voldoet u dan aan de gestelde eisen voor de opslag van bodembedreigende vloeistoffen en bent u gewaarborgd dat uw AdBlue® schoon blijft en minder invloed heeft van weersinvloeden.

Vaak kan ook in de 1.000 liter AdBlue® IBC (zo’n witte met een stalen kooi) geen 1.000 liter worden bijgevuld, waardoor er vaak ook een toeslag wordt gerekend door de leveranciers.

Vragen zoals:
– Wat kost een dubbelwandige tank voor AdBlue®?
– Wat is de terugverdientijd?

Een goed overzicht kan hier duidelijkheid in verschaffen.

Wij hebben een calculatietabel waarin we uw investering, en vooral wat uw terugverdientijd is, kunnen berekenen. Wenst u deze te ontvangen, neem dan Contact op!

Wetgeving AdBleu® opslag:

AdBlue® is een bodembedreigende vloeistof. Deze moet indien er geen speciale voorschriften in uw vergunning zijn opgenomen minimaal voldoen aan de regels van het activiteitenbesluit/activiteitenregeling.

Opslag in een tank
Lekbak of dubbelwandig
De AdBlue® tank moet in een lekbak staan of dubbelwandig zijn uitgevoerd volgens Activiteitenregeling artikel 4.18. lid 1 en 2 Het niet compleet bestellen van een tank die niet voldoet aan de wettelijke voorschriften valt uitdrukkelijk buiten onze verantwoordelijkheid!

1. Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen in bovengrondse opslagtanks vindt plaats boven een lekbak.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie zijnde:
a. een elektronisch lekdetectiesysteem volgens de BRL K910, dat ten minste eenmaal per jaar wordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat is gecertificeerd op grond van die BRL, of
b. een lekdetectiepotsysteem volgens BRL K796, dat ten minste eenmaal per maand wordt gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem binnen een periode van een maand hersteld. Eenmaal per jaar wordt van de controle een aantekening in het installatieboek gemaakt.

Overvulbeveiliging / vulpunt
De Overvulbeveiliging is op alle tanks voor AdBlue® verplicht conform Activiteitenregeling Artikel 4.18 lid 4:
– De opslagtank moet voorzien zijn van een overvulbeveiliging.

En direct hiermee in samenhang worden eisen gesteld aan het vulpunt, Artikel 4.18 lid 3:
– De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met vloeibare gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpuntmorsbak.

Opslag in verpakkingen (vaten / IBC’s)
Antihevelvoorziening
Indien AdBlue® is opgeslagen in een IBC of vat dan moet de pompset voorzien zijn van een Antihevelvoorziening conform Activiteitenregeling Artikel 4.9 lid 3:
– Leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten en waarin door hevelwerking product uit de tank kan stromen, zijn voorzien van een anti hevel-voorziening.

De antihevelvoorziening is een optie, wij adviseren deze mee te bestellen met de pompset.

Bron: wetten.overheid.nl

De door ons geleverde tanks zijn (bijna) allemaal zogenaamde “tank in bak’ constructies, waarbij de tank in een lekbak staat. Verder moeten alle tanks standaard voorzien worden van een overvulbeveiliging en aansluiting tbv het vulpunt boven de lekbak. (Hiervoor bieden wij de non drip koppeling aan)
De door ons geleverde tanks (kunnen allemaal) voldoen aan de gestelde regels zoals beschreven in het
activiteitenbesluit. Maak een keuze uit de opties, die uw tank voor een wettelijke opslag compleet maken.
Verder kan het bevoegd gezag altijd aanvullende eisen stellen.

Het niet compleet bestellen van een tank voor AdBlue®, die niet voldoet aan de wettelijke voorschriften valt uitdrukkelijk buiten onze verantwoordelijkheid.